Behandeling van MS en ziekteverloop

Multiple sclerose is een ongeneeslijke ziekte. Behandeling richt zich dan ook op het verminderen van (de duur van) invaliderende aanvallen en de daaruit voorvloeiende invaliditeit. Verder richt het zich op het verminderen van de klachten en symptomen. Voor deze behandelingen zijn diverse medicijnen beschikbaar al naar gelang de aard van de aanvallen en de klachten. 
Naast medicatie kan ook therapie helpen, zoals logopedie, fysiotherapie en ergotherapie. Bij mensen die meer last van de ziekte hebben bij warm weer (Fenomeen van Uhthoff) helpt het om warm weer te vermijden of verkoeling te zoeken. 

Het feit dat MS een progressieve ziekte is die nog niet kan worden genezen, maakt het voor patiënten erg zwaar. Mission Summit gelooft in het belang van meer onderzoek om MS te verslaan.

Ziekteverloop van MS

MS kan bij verschillende mensen een zeer verschillend beloop hebben. Er worden dan ook verschillende beloopsvormen van MS onderscheiden:

  • relapsing remitting (RR);
  • secundair progressief (SP);
  • primair progressief (PP);
  • progressive relapsing (PR).

De meest voorkomende variant is relapsing-remitting MS (RRMS). Ongeveer 85% van de mensen bij wie MS wordt vastgesteld, heeft deze variant. Bij RRMS worden periodes met klachten (in medisch jargon: relapses of schubs) afgewisseld met periodes van herstel waarin klachten verminderen of zelfs verdwijnen (de ‘remitting fase’). Vaak gaat RRMS na verloop van tijd over in secundair progressieve MS. In deze tweede fase is er sprake van geleidelijke achteruitgang treedt er geen tussentijds herstel meer op. Bij ongeveer 15% van de mensen met MS treedt er meteen vanaf het begin verslechtering op zonder tussentijds herstel. Er is dan sprake van primair progressieve MS. Het is nog onbekend waarom RRMS overgaat in progressieve MS. Er bestaat ook nog geen behandeling voor deze progressieve vorm. 
Daarnaast is er progressive relapsing MS, waarbij aanvallen worden afgewisseld met herstelperioden. Er is hierbij sprake van een geleidelijke achteruitgang. Deze vorm is dus een combinatie van relapsing remitting MS en progressieve MS en komt voor bij ca. 5% van alle mensen met MS.

Levensverwachting bij Multiple Sclerose

MS heeft een grote invloed op het leven van de patiënt. Toch is het vrijwel nooit een dodelijke ziekte. De gemiddelde levensverwachting is relatief weinig verkort bij MS-patiënten. Het beloop van de ziekte varieert echter sterk per patiënt, waardoor algemene patronen weinig voorspellende waarde hebben voor een individueel geval. Zo is een aanzienlijk deel van de patiënten na 20 jaar nog niet rolstoelafhankelijk, maar zijn er ook patiënten die al na enkele jaren geheel afhankelijk van hulp van anderen zijn. Bij de meeste patiënten kenmerkt de ziekte zich door periodes van verbeteringen en verslechteringen. Een algemene prognose is dus niet te geven.

Lees verder over:

Steun Mission Summit in de strijd tegen MS. Doneer veilig met iDeal.