Mission Summit

Mission Summit is een stichting die zijn oorsprong kent in 2011 toen 9 vrienden de Kilimanjaro hebben beklommen. Kort voordat de beklimming zou plaatsvinden kreeg een van de deelnemers (Niels van Buren) de diagnose MS. Dit heeft hem en zijn vrienden gemotiveerd om veel geld op te halen voor onderzoek naar MS. Nu gaat het team een stap verder met de beklimming van de andere bergen met als einddoel de Mount Everest!

Bergbeklimmer Niels van Buren beklimt de Mount Everest en andere bergen om geld in te zamelen voor onderzoek naar MS (Project Y) en aandacht te vragen voor MS en MS patiënten. Wat Mission Summit uniek maakt? Met de beklimming van de Mount Everest is Niels van Buren de eerste Nederlander met MS die de top van de Mount Everest heeft bereikt! Hiermee willen wij anderen inspireren om ook in actie te komen.

Niels van Buren is de man van de acties. Kort nadat hij de diagnose MS kreeg liep hij mee met de VU gebouwenloop en haalde meer geld op dan de hoofdsponsor. In 2011 beklom hij samen met 8 vrienden de Kilimanjaro en haalde daarmee €35.000,-- op. Met de Ronde Tafel, waar Niels lid van is, organiseert hij jaarlijks een wijnevent ten behoeve van MS Research- en in mei 2013 en 2014 fietste hij samen met vrienden en familie 3x tegen de Mont Ventoux tijdens het evenement Klimmen Tegen MS. Het nieuwe doel: de Mount Everest beklimmen!

“Deze enorme uitdaging vergt een intensieve lichamelijke en klim technische training, plus een goede (financiële) planning”, licht Niels van Buren toe. “De acties zijn voor mij zeker een manier om met de MS om te gaan. Ik haal er veel energie en voldoening uit. Het financiële doel, het plannen maken met anderen en de kick als het lukt: dat is echt fantastisch. Ook hoop ik anderen te inspireren om in beweging te komen. En het kan gelukkig ook omdat ik nog weinig progressie heb."

“ik realiseerde me dat met de oprichting van Mission Summit (beklimming van de Kilimanjaro) iedereen te weten zou komen dat ik MS heb: op het werk, in de sport… ik kon de consequenties daarvan nog niet overzien. De doorslag gaf, dat de mensen die het al wisten zo positief reageerden en dat ik voorzag dat we met de actie een serieus bedrag zouden gaan ophalen. Het bleek later een prettige manier om het slechte nieuws naar buiten te brengen. Iedereen vond de actie geweldig. Als ik dan vertelde waarom het doel MS onderzoek was, kon het gesprek eventueel weer snel overgaan op de actie. Zo vielen er minder snel pijnlijke stiltes. Nu is de gedachte min of meer ‘ingesleten’ en ben ik weer gewoon Niels."